Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydruki

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

SZUKAJ

Minolta Dynax 500si - artykuł opublikowny w Foto-Kurierze 11/1994

Minolta Dynax 500si została zaprezentowana na początku 1994 roku i jest to pierwszy model na poziomie „5” w serii „si”  który został zaprojektowany znacznie poniżej standardu obowiązującego w podstawowym Dynaksie 700si. Aparat ma dosyć obłe kształty i nietypowy, ale wygodny obły uchwyt. W rozwiązaniach sterowania widać niezdecydowanie: lewa strona przypomina nieco Dynaxa 7000i, a prawa jest zupełnie nowatorska i dopasowuje się do obecności wśród automatyk aparatu programów tematycznych. Dynax 500si jest bowiem pierwszą lustrzanką Minolty, w którą programy takie wbudowano. 

Przyjrzyjmy się rozmieszczeniu elementów sterujących. Spoglądając na górną płytę (od strony wziernika) po lewej stronie znajduje się główny włącznik. Tuż nad nim znajdują się dwa okrągłe przyciski. Przycisk większy (ale mniej wypukły) - MODE - służy do wyboru pomiaru światła i naświetlania filmu. Drugi przycisk jest mniejszy i przy jego pomocy zmienia się sposób transportu filmu oraz włącza się samowyzwalacz.

 

  

 

Pośrodku górnej płyty, na pryzmacie, znajduje się wbudowana lampa błyskowa oraz sanki do mocowania dodatkowej lampy błyskowej. Po prawej stronie aparatu znajduje się dźwignia, którą wybiera się grupy (rodzaje) pomiaru światła. Osią obrotu wymienionej wyżej dźwigni jest przycisk oznaczony litera "P". Powyżej omówionych elementów znajduje się przycisk, który włącza funkcję "redukcji czerwonych oczu" przy pracy z wbudowaną lampę błyskową. Na dalszej części górnej płyty, po prawej stronie, znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Na wysokości wyświetlacza na nieruchomej części tylnej ścianki znajduje się przycisk oznaczony AV. Z przodu zaś, na pochyłej części uchwytu umiejscowiony jest spust migawki a nieco poniżej pokrętło, które służy do zmian kilku funkcji aparatu. Patrząc od strony obiektywu, po lewej stronie, pomiędzy uchwytem a mocowaniem obiektywu znajduje się czerwona dioda, która migocze gdy używamy samowyzwalacza. Po przeciwnej stronie przedniej płyty znajduje się przycisk oznaczony symbolem błyskawicy, nieco niżej przycisk do wprowadzania korekcji naświetlania oznaczony +/-. Oba przyciski mają taki sam kształt i średnicę. Kwadratowy przycisk położony w połowie wysokości płyty przedniej służy do zwalniania zaczepu przyłącza bagnetowego do mocowania obiektywu. Jeszcze niżej, tuż przy dolnej krawędzi znajduje się przycisk oznaczony AF/M, który służy do wyłączania systemu AF. Na dolnej ściance korpusu, w uchwycie, znajdują się drzwiczki do komory na baterie, po środku otwór do śruby do mocowania statywu. Po przeciwnej stronie dolnej płyty umiejscowiony jest przycisk powrotnego przewijania filmu, który nie został do końca naświetlony. System nastawienia ostrości


Nawet Ci, którzy pochlebnie wypowiadają się o możliwościach aparatów nieprofesjonalnych muszą przyznać, że system AF Minolty Dynax 500si jest bardzo szybki i działa skutecznie nawet przy ubogim oświetleniu. Może się również zdarzyć, że fotografowany obiekt charakteryzować się będzie niską kontrastowością. Wówczas użycie rozbudowanej lampy błyskowej zapewni prawidłową pracę systemu AF w przedziale 1-5 m. Zastosowanie jednej z dedykowanych lamp błyskowych Minolty pozwala na rozszerzenie tego przedziału. Np. lampa błyskowa Minolta 3500xi umożliwi skuteczną pracę systemu AF w przedziale 0,5-9 m. Dodatkowym plusem jest fakt, że iluminator wspomagający układ AF świeci czerwonym światłem, a zatem nie zdradza obecności fotografa.

System naświetlania ostrości włączony jest przez naciśnięcie do połowy przycisku zwalniania migawki. Wyświetlacz umieszczony w celowniku przekazuje pełną informację o pracy systemu AF. Zapalenie się zielonego pola oznacza, że ostrość została nastawiona i można zwolnić migawkę. Jeśli to koło miga, to znaczy że ostrość nie została nastawiona np. za mała odległość obiektu od aparatu. Zapalenie sią znaczka ((*)) oznacza, że ruch obiektu fotografowanego został przeanalizowany i określony przez system AF, naciśnięcie spustu migawki umożliwi zrobienie ostrego zdjęcia. Z przedstawionych danych wynika, że system nastawiania ostrości dokonuje analizy ruchu fotografowanego obiektu, "śledzi" jego ruch. Prócz tego system AF umożliwia "zapamiętanie" zmierzonej odległości. Po wciśnięciu do połowy spustu migawki początkowo zapala się znaczek ((*)). Gdy pomiar zostanie dokonany świecić się będzie tylko znaczek *. Wówczas, nie puszczając spustu, możemy zmienić kompozycję kadru zachowując uprzednio zmierzoną odległość. Oczywiście pamięć pomiaru odległości działa tylko wówczas, gdy układ AF "stwierdzi" że obiekt jest nieruchomy.Sposoby pomiaru światła


Sposoby pomiaru światła zostały pomyślane w taki sposób, aby ułatwić poprawną ekspozycję filmu w różnych sytuacjach oświetleniowych zarówno początkującym fotoamatorom jak i fotografom mającym spore doświadczenie. Dla tych pierwszych aparat został wyposażony w pięć programów tematycznych do wykonywania zdjęć portretowych, krajobrazu, makro, sportowych oraz portretu wykonywanego przy bardzo słabym oświetleniu i doświetlanego fleszem. Włączanie poszczególnych programów jest bardzo proste. Po włączeniu aparatu przedstawiamy ramię dźwigni (której osią obrotu jest przycisk P) na prawo. Naciskamy przycisk "MODE" a kolejne programy wybieramy kręcąc pokrętłem, które znajduje się tuż poniżej spustu migawki. Piktogram wybranego programu miga na wyświetlaczu na górnej płycie aparatu. Po zwolnieniu przycisku "MODE" piktogram świeci się. Niestety, informacja ta nie jest widoczna na wyświetlaczu w celowniku a zatem nie można przeprowadzić zmiany programu bez "odrywania" aparatu od oka.

Wymienione programy nie wyczerpują wszystkich możliwości pomiaru światła, które są dostępne w Minolcie Dynax 500si. Dla fotografów, którzy w sposób twórczy chcą wpływać na powstające zdjęcia są inne opcje pomiaru poprzez przestawienie na lewą stronę ramienia (tej samej co uprzednio) dźwigni. Po naciśnięciu przycisku "MODE" kręcąc pokrętłem położonym poniżej spustu migawki układ pomiarowy dobierze migawkę do zadanej przysłony lub przysłonę do zadanej migawki. W tych przypadkach wartość wybieranego parametru naświetlania nastawiana jest pokrętłem znajdującym się poniżej spustu migawki. Zarówno wartość nastawianego jak i dobranego poprzez układ pomiarowy parametru naświetlania pokazywane są na wyświetlaczu na górnej płycie i w celowniku. Możliwe jest też "ręczne" nastawianie obu warunków ekspozycji. Wówczas czas naświetlania nastawiamy kręcąc pokrętłem znajdującym się pod spustem migawki. Tym samym pokrętłem, po uprzednim naciśnięciu przycisku AV, nastawiamy wartość przysłony. O prawidłowości dobranych warunków ekspozycji informuje nas odpowiednio znak "+" (prześwietlenie) lub znak "-" niedoświetlenie. Informacja o sposobie pracy światłomierza pokazywana jest na wyświetlaczu na górnej płycie.

Bez względu na położenie dźwigni możliwy jest wybór parametrów naświetlania przy pomocy programu uniwersalnego. Najprościej jest nastawić program uniwersalny przez naciśnięcie przycisku oznaczonego "P".

Korekcja ekspozycji

Niewątpliwą zaletą Minolty Dynax 500si jest możliwość wprowadzenia korekcji naświetlania. Zakres korekcji można zmieniać w granicach 3EV z krokiem 1/2 EV. Wprowadzenie korekcji następuje poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego +/-. Wówczas na obu wyświetlaczach zostają wygaszone wartości parametrów naświetlania, a kręcąc pokrętłem położonym poniżej spustu migawki nastawiamy potrzebną nam korekcję. Po zwolnieniu przycisku +/- fakt wprowadzenia korekcji będzie sygnalizowany na wyświetlaczu. Likwidowanie wprowadzonej korekcji następuje przez naciśnięcie przycisku "P" (z równoczesnym powrotem do pracy w programie uniwersalnym) lub przez wyzerowanie nastawionej wartości.


ciąg dalszy artykułu na następnej stronie...


 
data dodania: 24-11-2010
 
godzina dodania: 22:06
 
odsłon: 27566
powrót na stronę główną »

fotografia

Komentarze

zostaw komentarz

sortuj według daty: rosnąco | malejąco

Artykuł nie był jeszcze komentowany.
Zostaw swój komentarz właśnie teraz.
powrót na stronę główną »Zobacz także:

fotografia
Zoom-Nikkor Auto 43-86 mm f/3,5 – „Perła z lamusa” – artykuł opublikowany w F-K 12/2000
fotografia
Leica IIIb – „Perła z lamusa” – artykuł opublikowany w Foto-Kurierze 11/2000
fotografia
Nikon SP – „Perła z lamusa” – artykuł opublikowany w Foto-Kurierze 8/2000


 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2023. (0.163) / 0.147

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |