Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydruki

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

WYSZUKIWANIE

Regulaminy


REGULAMIN REJESTRACJI W SERWISIE foto-kurier.pl

 

1. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na publikację zdjęć w serwisie internetowym www.foto-kurier.pl. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

2. Oświadczam że jestem właścicielem praw autorskich zamieszczanych przeze mnie zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl, a prawa do zdjęć tam opublikowanych są wolne od roszczeń osób trzecich.

3. Posiadam zgodę opiekuna na publikację zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl przedstawiających osoby niepełnoletnie (w chwili publikacji tego typu zdjęć).

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich na skutek opublikowania zamieszczonych przeze mnie zdjęć na stronie www.foto-kurier.pl przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z faktu ich opublikowania.

5. Wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie moich zdjęć w celach promocji serwisu i galerii www.foto-kurier.pl

6. Przyjmuję do wiadomości, że:

A. W ciągu 24 godzin będę mógł/mogła umieścić w serwisie www.foto-kurier.pl maksymalnie 2 zdjęcia chyba, że wniosę stosowną opłatę uprawniającą mnie do jednorazowego dodania większej liczby zdjęć. Maksymalna liczba zdjęć dodanych do serwisu w ciągu 24 godzin może ulegać zmianie. Zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności ponownej rejestracji.

B. Nie wolno umieszczać w podpisach do zdjęć oraz na zdjęciach linków i adresów stron internetowych. Zastrzeżenie to nie dotyczy osób związanych z wydawcą serwisu www.foto-kurier.pl

C. Zakładanie fikcyjnych kont i wszelkiego rodzaju złośliwości i manipulacje przy ocenianiu zdjęć mogą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika z serwisu foto-kurier.pl.

D. Po umieszczeniu 10 zdjęć w serwisie zyskuję możliwość oceny zdjęć innych osób. Nie dotyczy osób związanych z wydawcą serwisu www.foto-kurier.pl.

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwane RODO.

Z uwagi na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych na podstawie wypełnionych przez Państwa formularzy rejestracyjnych jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza Foto - Kurier s.c. K. i M. Patrycy z siedzibą w Warszawie pzy ul. Rzędzińskiej 23. Osobą upoważnioną w zakresie przetwarzania danych osobowych w firmie jak wyżej jest redaktor naczelny czasopisma Foto-Kurier i portalu foto-kurier.pl.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
firmy ARW Foto - Kurier K. i M. Patrycy s.c.

Z firmą ARW Foto - Kurier K i M. Patrycy s.c. można kontaktować się:

- telefonicznie pod nr tel. +48 22 665-24-33

- pod adresem e-mail: redakcja@foto-kurier.pl

- pisemnie przesyłając korespondencję pod adres:
Foto-Kurier, ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa,

- bezpośrednio w Redakcji pod ww. adresem
od pon. do pt. w godzinach 9:30-16:30. 

Cele przetwarzania danych i ich przekazywanie 

Dane osobowe przekazywane są na potrzeby realizacji Państwa obecności w serwisie, założenia subdomeny, zamówienia czasopsima, wysyłki newsletterów, szeroko rozumianego uczestnictwa w życiu portalu.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, aktualizowania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Redakcją w oparciu o dane kontaktowe przedstawione powyżej.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO. Adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ARW Foto-Kurier K. i M. Patrycy s.c.  Sprzeciw powinien zostać uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźliście.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencja ich niepodania 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów omówionych powyżej.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas zarejestrowania Państwa w portalu foto-kurier.pl, a także po wyrejestrowaniu z niego
w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów/zamówień,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy tj.
od dnia wyrejestrowania z serwisu. 

W każdym momencie mogą Państwo poprosić o wyrejestrowanie z seriwisu przesyłając odpowiednie dane identyfikacyjne na konto webmaster@foto-kurier.pl. W tym przypadku dane zostaną usunięte w całości (z uwzględnieniem powyższych zapisów) bez możliwości ich odzyskania.

 


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA ZDJĘĆ
W SERWISIE foto-kurier.pl

 

1. Umieszczając zdjęcia w serwisie www.foto-kurier.pl wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na publikację zdjęć w serwisie internetowym www.foto-kurier.pl. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

2. Umieszczając zdjęcia w serwisie www.foto-kurier.pl oświadczam ponadto, że jestem właścicielem praw autorskich zamieszczanych przeze mnie zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl, a prawa do zdjęć w nim opublikowanych są wolne od roszczeń osób trzecich oraz że posiadam zgodę opiekuna na publikację zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl przedstawiających osoby niepełnoletnie (w chwili publikacji tego typu zdjęć).

3. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich na skutek opublikowania zamieszczonych przeze mnie zdjęć na stroniewww.foto-kurier.pl przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z faktu ich opublikowania w tym serwisie.

4. Zdjęcia naruszające ww. postanowienia mogą być natychmiast usunięte z serwisu bez podawania przyczyny.
 


REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU ZDJĘCIE MIESIĄCA
W SERWISIE foto-kurier.pl

 

1. Internetowy konkurs Zjęcie Miesiąca skierowany jest do wszystkich użytkowników serwisu www.foto-kurier.pl. By wziąć w nim udział, wystarczy umieścić w Galerii Internetowej jedną lub kilka fotografii, (czarno-białych lub kolorowych). Fotografie mogą być przetwarzane cyfrowo.

2. Konkurs istnieję od stycznia 2009 roku.

3. W zakładce "Zdjęcie miesiąca" wyświetlamy tylko zdjęcia, których średnia ocen jest >=  5.

4. Przyznawaną co miesiąc nagrodę (patrz poniżej) otrzymuje autor zdjęcia, które w danym miesiącu otrzymało największą średnią ocenę. Pod uwagę brane będą tylko zdjęcia, które oceniło ponad 20 osób. (np. jeśli otrzymasz 20 głosów i będą to same 6 to i tak twoje zdjecie nie weźmie udziału w finale konkursu, natomiast jeśli otrzymasz dowolnych 21 ocen to tak się stanie :)). Liczą się tylko głosy oddane w danym miesiącu. O tym kto otrzyma nagrodę decydują więc sami Użytkownicy serwisu.

5. Dodatkowo w każdym miesiącu, spośród 200 najwyżej ocenionych zdjęć w danym miesiącu - zdjęcia muszą mieć minimum 21 ocen, redakcja wybiera jedno zdjęcie i nadaje mu tytuł Najlepszego z najlepszych. Zdjęcie to publikowane jest w jednym z najbliższych wydań czasopisma Foto-Kurier.
 


REGULAMIN LIGI FOTO-KURIERA 2019
W SERWISIE foto-kurier.pl

 

Nasz konkurs skierowany jest do wszystkich Czytelników Foto-Kuriera oraz użytkowników portalu foto-kurier.pl.

By wziąć w nim udział, należy nadesłać do nas jedną lub kilka fotografii, czarno-białych lub kolorowych, o wymiarach od 10×15 cm do 21×30 cm lub ewentualnie plików cyfrowych. Do każdego zdjęcia przesłanego pocztą należy dołączyć oryginalny kupon wycięty z miesięcznika Foto-Kurier. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu poprzez serwis www.foto-kurier.pl wymaga wniesienia opłaty: za pomocą SMS-a (koszt 1 SMS-a to 5 zł + VAT, czyli 6,15 zł)**  lub płatności kartą lub przelewem

**Udostępniamy również możliwość przekazywania zdjęć poprzez zakładkę Galerie Konkursowe, zamieszczoną na portalu. Zdjęcie przekazywane na konkurs tą drogą nie wymagają kuponu tylko wniesienia stosownej opłaty.
 
W ciągu roku organizowanych jest 9 etapów konkursu o różnej zadanej tematyce.

W tym roku zdjęcia przyjmowane są na konkurs na jeden z poniższych sposobów:

1. zdjęcie wraz z oryginalnym kuponem dostarczone do redakcji (1 zdjęcie = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"

2. plik cyfrowy na płycie CD/DVD wraz z oryginalnym kuponem dostarczony do redakcji (1 plik = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"

3. zdjęcie zamieszczone w galerii konkursowej na portalu www.foto-kurier.pl (1 zdjęcie = 1 płatny SMS), w tym przypadku kupon jest niepotrzebny

Zarejestruj się i dodaj zdjęcie >>>

Liczba nadsyłanych fotografii jest nieograniczona, ale wśród 30 zdjęć publikowanych w danym wydaniu Foto-Kuriera Jury zakwalifikuje maksymalnie 2 prace jednego autora. Tak więc w ciągu roku można mieć maksymalnie 20 publikacje na łamach czasopisma Foto-Kurier.
 
Ze względów technicznych prosimy o nadsyłanie odbitek lub wydruków na  błyszczącym papierze. Fotografie mogą być przetwarzane cyfrowo. Do każdego zdjęcia lub pliku dostarczonego do redakcji musi być dołączony czytelnie wypełniony oryginalny kupon (patrz jedna z ostatnich stron w  Foto-Kurierze). Kupon może pochodzić z dowolnego wydania Foto-Kuriera
 
Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłek, gdyż zniszczone fotografie nie będą dopuszczone do konkursu.
 
Pamiętajcie także o dołączeniu zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na fotografii lub o oświadczeniu autora o przejęciu odpowiedzialności w przypadku zaistnienia roszczeń osób trzecich.

Dla zwycięzców każdego z 9 etapów, oprócz publikacji zdjęć w Foto-Kurierze, czekają upominki.
 
Regulamin:

A. Nadrzędnym celem tej Galerii Konkursowej jest przekazanie swoich prac do udziału w poszczególnych etapach LIGI FOTO-KURIERA organizowanego przez miesięcznik „Foto-Kurier”. Dodatkową funkcją jest możliwość oceny prac przez innych użytkowników portalu. Osoby zarejestrowane na portalu www.foto-kurier.pl nie muszą dokonywać dodatkowej rejestracji.

B. Autor biorący udział w konkursie LIGA FOTO-KURIERA musi dysponować obrazem o  minimalnej długości dłuższego boku wynoszącym 1800 pikseli (do serwisu wgrywa zdjęcie o rozmiarze nie większym niż 2 MB, maksymalna długość boku 1200 pikseli). W przypadku wyboru przez redakcję zdjęcia do publikacji autor zobowiązuje się do  przesłania w ciągu 3 dni od daty wysłania powiadomienia, pliku w pełnej rozdzielczości. W przypadku niedostarczenia pliku w wymaganej rozdzielczości lub jego złej jakości, redakcja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy (bez prawa jakichkolwiek roszczeń ze strony autora).

C. Zdjęcia na konkurs przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca do godziny 23:59 (wyjątek szósty etap – 16 lipca 2019 do godziny 23:59). 

D. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych zdjęć jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

E. W przypadku otrzymania przez organizatora lub Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w  niniejszym regulaminie, iż nagrodzone zdjęcia stanowią plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi na mocy decyzji Jury przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub do  podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź – w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

F. Wszystkie nadesłane do nas prace pozostają w archiwum redakcyjnym.

Nagrody:

Na zwycięzców poszczególnych etapów konkursu czekają nagrody. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Użytkownicy najwyżej przez redakcję ocenionych 30 prac zdobywają punkty w każdej z 9 edycji które są sumowane.

Zdobywca 1. miejsca otrzymuje 35 pkt
Zdobywca 2. miejsca otrzymuje 25 pkt
Zdobywca 3. miejsca otrzymuje 20 pkt
Zdobywca 4. miejsca otrzymuje 18 pkt
Zdobywca 5. miejsca otrzymuje 17 pkt
Zdobywca 6. miejsca otrzymuje 16 pkt
Zdobywca 7. miejsca otrzymuje 15 pkt
Zdobywca 8. miejsca otrzymuje 14 pkt
Zdobywca 9. miejsca otrzymuje 13 pkt
Zdobywca 10. miejsca otrzymuje 12 pkt
Zdobywca 11. miejsca otrzymuje 11 pkt
Zdobywca 12. miejsca otrzymuje 10 pkt
Zdobywca 13. miejsca otrzymuje 9 pkt
Zdobywca 14. miejsca otrzymuje 8 pkt
Zdobywca 15. miejsca otrzymuje 7 pkt
Zdobywca 16. miejsca otrzymuje 6 pkt
Zdobywca 17. miejsca otrzymuje 5 pkt
Zdobywca 18. miejsca otrzymuje 4 pkt
Zdobywca 19. miejsca otrzymuje 3 pkt
Zdobywca 20. miejsca otrzymuje 2 pkt
Zdobywcy miejsc od 21. do 30. otrzymuje po 1 pkt

Pod koniec roku uczestnicy "LIGI FOTO-KURIERA" z najwyższym dorobkiem punktowym otrzymują nagrody główne.
 


REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
W SERWISIE foto-kurier.pl

 

1. Dział Foto-Video Market przeznaczony jest do zamieszczania informacji wymiany, kupna lub sprzedaży różnego rodzaju sprzętu związanego z obrazowaniem przez osoby prywatne.

2. Pierwszych 100 nadesłanych mail-em zgłoszeń zostanie opublikowane na stronie www.foto-kurier.pl oraz w wersji drukowanej miesięcznika Foto-Kurier.

3. Każde nadesłane ogłoszenie zostanie bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej na 6 tygodni. Po upływie tego okresu ogłoszenie zostanie zdjęte.

4. Istnieje możliwość przedłużenia czasu publikacji. Okres przedłużenia jest adekwatny do wysokości uiszczonej opłaty ( każdy użytkownik otrzymuje mail-owe powiadomienie o możliwości przedłużenia czasu publikacji).

5. Opłata za przedłużenie może być dokonana za pomocą SMS-a według cennika.

6. Ogłoszenie nadesłane na adres redakcji na oryginalnym kuponie Foto-Kuriera będzie publikowane w papierowym wydaniu Foto-Kuriera. Może również zostać automatycznie umieszczone na stronie www.foto-kurier.pl na okres 60 dni. Czas publikacji może zostać wydłużony (na zasadzie jw.).

7. Jeśli chcesz żeby twoje ogłoszenie ukazało się również w papierowej wersji Foto-Kuriera, musisz wyrazić na to zgodę. Odpowiednie pole znajduje się w dalszej części przy oknie treści ogłoszenia.

8. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia ze zdjęciem również w papierowej wersji Foto-Kuriera jest załączenie zdjęcia o minimalnych wymiarach 300x240 pikseli, ale nie większego niż 600x600 pikseli

9. Jedno ogłoszenie powinno odnosić się do jednego produktu.

10. Strona internetowa www.foto-kurier.pl stanowi jedynie platformę wymiany informacji.

11. Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści, oraz za następstwa wynikające z dokonanych transakcji.

12. Redakcja i wydawca w żaden sposób nie biorą udziału w transakcjach, wszystkie sprawy załatwiane są bezpośrednio między kontrahentami.

13. W przypadku naruszenia regulaminu lub innych norm prawnych, redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez ostrzeżenia i podania przyczyny. Autor zdjętego ogłoszenia otrzyma automatycznie wygenerowaną informację drogą mail-ową.
 
data dodania: 20-02-2019
 
godzina dodania: 13:11
 
odsłon: 22996
powrót na stronę główną »

Zdjęcie miesiąca
Październik 2020
zdjęcie miesiąca
© fot. MARIUSZ ŚWIECH
 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2020. (0.074)

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |