foto-kurier.pl
Internet

Regulaminy

********************************************************

REGULAMIN REJESTRACJI w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************

1. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na publikację zdjęć w serwisie internetowym www.foto-kurier.pl. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

2. Oświadczam że jestem właścicielem praw autorskich zamieszczanych przeze mnie zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl, a prawa do zdjęć tam opublikowanych są wolne od roszczeń osób trzecich.

3. Posiadam zgodę opiekuna na publikację zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl przedstawiających osoby niepełnoletnie (w chwili publikacji tego typu zdjęć).

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich na skutek opublikowania zamieszczonych przeze mnie zdjęć na stronie www.foto-kurier.pl przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z faktu ich opublikowania.

5. Wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie moich zdjęć w celach promocji serwisu i galerii www.foto-kurier.pl

6. Przyjmuję do wiadomości, że:

A. W ciągu 24 godzin będę mógł/mogła umieścić w serwisie www.foto-kurier.pl maksymalnie 2 zdjęcia chyba, że wniosę stosowną opłatę uprawniającą mnie do jednorazowego dodania większej liczby zdjęć. Maksymalna liczba zdjęć dodanych do serwisu w ciągu 24 godzin może ulegać zmianie. Zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności ponownej rejestracji.

B. Nie wolno umieszczać w podpisach do zdjęć oraz na zdjęciach linków i adresów stron internetowych. Zastrzeżenie to nie dotyczy osób związanych z wydawcą serwisu www.foto-kurier.pl

C. Zakładanie fikcyjnych kont i wszelkiego rodzaju złośliwości i manipulacje przy ocenianiu zdjęć mogą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika z serwisu www.foto-kurier.pl.

D. Po umieszczeniu 10 zdjęć w serwisie zyskuję możliwość oceny zdjęć innych osób. Nie dotyczy osób związanych z wydawcą serwisu www.foto-kurier.pl.

********************************************************

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************
 1. Dział Foto-Video Market przeznaczony jest do zamieszczania informacji wymiany, kupna lub sprzedaży różnego rodzaju sprzętu związanego z obrazowaniem przez osoby prywatne.
 2. Pierwszych 100 nadesłanych mail-em zgłoszeń zostanie opublikowane na stronie www.foto-kurier.pl oraz w wersji drukowanej miesięcznika Foto-Kurier.
 3. Każde nadesłane ogłoszenie zostanie bezpłatnie opublikowane na stronie internetowej na 6 tygodni. Po upływie tego okresu ogłoszenie zostanie zdjęte.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia czasu publikacji. Okres przedłużenia jest adekwatny do wysokości uiszczonej opłaty ( każdy użytkownik otrzymuje mail-owe powiadomienie o możliwości przedłużenia czasu publikacji).
 5. Opłata za przedłużenie może być dokonana za pomocą SMS-a według cennika.
 6. Ogłoszenie nadesłane na adres redakcji na oryginalnym kuponie Foto-Kuriera będzie publikowane w papierowym wydaniu Foto-Kuriera. Może również zostać automatycznie umieszczone na stronie www.foto-kurier.pl na okres 60 dni. Czas publikacji może zostać wydłużony (na zasadzie jw.).
 7. Jeśli chcesz żeby twoje ogłoszenie ukazało się również w papierowej wersji Foto-Kuriera, musisz wyrazić na to zgodę. Odpowiednie pole znajduje się w dalszej części przy oknie treści ogłoszenia.
 8. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia ze zdjęciem również w papierowej wersji Foto-Kuriera jest załączenie zdjęcia o minimalnych wymiarach 300x240 pikseli, ale nie większego niż 600x600 pikseli
 9. Jedno ogłoszenie powinno odnosić się do jednego produktu.
 10. Strona internetowa www.foto-kurier.pl stanowi jedynie platformę wymiany informacji.
  Redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści, oraz za następstwa wynikające z dokonanych transakcji.
 11. Redakcja i wydawca w żaden sposób nie biorą udziału w transakcjach, wszystkie sprawy załatwiane są bezpośrednio między kontrahentami.
 12. W przypadku naruszenia regulaminu lub innych norm prawnych, redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez ostrzeżenia i podania przyczyny. Autor zdjętego ogłoszenia otrzyma automatycznie wygenerowaną informację drogą mail-ową.

********************************************************

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA ZDJĘĆ
w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************

Umieszczając zdjęcia w serwisie www.foto-kurier.pl wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Administratora, którym jest ARW Foto Kurier s.c., W-wa, ul. Rzędzińska 23, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 29.10.97 r., poz. 883). Dane przetwarzane są w celu wywiązania się z zamówienia na publikację zdjęć w serwisie internetowym www.foto-kurier.pl. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych. 

Umieszczając zdjęcia w serwisie www.foto-kurier.pl oświadczam ponadto, że jestem właścicielem praw autorskich zamieszczanych przeze mnie zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl, a prawa do zdjęć w nim opublikowanych są wolne od roszczeń osób trzecich oraz że posiadam zgodę opiekuna na publikację zdjęć w serwisie www.foto-kurier.pl przedstawiających osoby niepełnoletnie (w chwili publikacji tego typu zdjęć).

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich na skutek opublikowania zamieszczonych przeze mnie zdjęć na stroniewww.foto-kurier.pl przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z faktu ich opublikowania w tym serwisie.

Zdjęcia naruszające ww. postanowienia mogą być natychmiast usunięte z serwisu bez podawania przyczyny.

 

********************************************************

REGULAMIN LIGI FOTO-KURIERA 2012 i 2013

w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************

Nasz konkurs skierowany jest do wszystkich Czytelników Foto-Kuriera oraz użytkowników portalu www.foto-kurier.pl.

By wziąć w nim udział, należy nadesłać do nas jedną lub kilka fotografii, czarno-białych lub kolorowych, o wymiarach od 10×15 cm do 21×30 cm lub ewentualnie plików cyfrowych. Do każdego zdjęcia przesłanego pocztą należy dołączyć oryginalny kupon wycięty z miesięcznika Foto-Kurier. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu poprzez serwis www.foto-kurier.pl wymaga wniesienia opłaty za pomocą SMS-a (koszt 1 SMS-a to 5 zł + VAT, czyli 6,15 zł)**

**Udostępniamy również możliwość przekazywania zdjęć poprzez zakładkę Galerie Konkursowe, zamieszczoną na portalu. Zdjęcie przekazywane na konkurs tą drogą nie wymagają kuponu tylko rejestracji SMS-owej.
 

W ciągu roku organizowanych jest 12 etapów konkursu o różnej zadanej tematyce.

W tym roku zdjęcia przyjmowane są na konkurs na jeden z poniższych sposobów:

1. zdjęcie wraz z oryginalnym kuponem dostarczone do redakcji (1 zdjęcie = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul.Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"


2. plik cyfrowy na płycie CD/DVD wraz z oryginalnym kuponem dostarczony do redakcji (1 plik = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul.Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"

3. zdjęcie zamieszczone w galerii konkursowej na portalu www.foto-kurier.pl (1 zdjęcie = 1 płatny SMS), w tym przypadku kupon jest niepotrzebny 
   Zarejestruj się i dodaj zdjęcie >>>

Liczba nadsyłanych fotografii jest nieograniczona, ale wśród 30 punktowanych zdjęć publikowanych w danym wydaniu Foto-Kuriera mogą Jury zakwalifikuje maksymalnie 3 prace jednego autora. Tak więc w ciągu roku można mieć maksymalnie 36 publikacji na łamach czasopisma Foto-Kurier.
 

Ze względów technicznych prosimy o nadsyłanie odbitek lub wydruków na  błyszczącym papierze. Fotografie mogą być przetwarzane cyfrowo. Do każdego zdjęcia lub pliku dostarczonego do redakcji musi być dołączony czytelnie wypełniony oryginalny kupon (patrz jedna z ostatnich stron w  Foto-Kurierze). Kupon może pochodzić z dowolnego wydania Foto-Kuriera
 
Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłek, gdyż zniszczone fotografie nie będą dopuszczone do konkursu.
 
Pamiętajcie także o dołączeniu zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na fotografii lub o oświadczeniu autora o przejęciu odpowiedzialności w przypadku zaistnienia roszczeń osób trzecich.
Dla zwycięzców każdego z 12 etapów oprócz publikacji zdjęć w Foto-Kurierza czekają upominki.

Co miesiąc nagradzanych jest siedem pierwszych prac.


Miejsce 1:
kupony na odbitki - ufundowane przez laboratorium Fujifilm, www.fujifilm.pl

kupon fujifilm

Miejsce 2: 
Plecak National Geographic NGTG, www.foto7.com.pl

Plecak National Geographic NGTG

 

Miejsce 3: 
kupony na fotoksiążki – ufundowane przez CeWe, www.fotoksiazka.pl

cewe fotoksiazka

 

Miejsce 4:
torba Lowepro Toploader Zoom 45 AW – ufundowane przez DayMen Polska, www.lowepro.com

 

lowepro

 

Miejsce 5:
futerały lub paski firmy Reporter – ufundowane przez Reporter, www.reporterstrap.com

 

reporter

Miejsce 6: 
album AKT Wacława Wantucha – ufundowane przez Olympus Polska, www.olympus.pl

 

akt

 

Miejsce 7: 
półroczne prenumeraty Foto-Kuriera

prenumerata foto-kurier

 
Regulamin:

A. Nadrzędnym celem tej Galerii Konkursowej jest przekazanie swoich prac do udziału w poszczególnych etapach naszego Konkursu Miesiąca ("LIGA FOTO-KURIERA") organizowanego przez miesięcznik „Foto-Kurier”. Dodatkową funkcją jest możliwość oceny prac przez innych użytkowników portalu. Osoby zarejestrowane na portalu www.foto-kurier.pl nie muszą dokonywać dodatkowej rejestracji.

B. Autor biorący udział w Konkursie Miesiąca musi dysponować obrazem o  minimalnej długości dłuższego boku wynoszącym 1800 pikseli (do serwisu wgrywa zdjęcie o rozmiarze nie większym niż 2 MB). W przypadku wyboru przez redakcję zdjęcia do publikacji autor zobowiązuje się do  przesłania w ciągu 3 dni od daty wysłania powiadomienia, pliku w pełnej rozdzielczości. W przypadku niedostarczenia pliku w wymaganej rozdzielczości lub jego złej jakości, redakcja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy (bez prawa jakichkolwiek roszczeń ze strony autora).

C. Zdjęcia na konkurs przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca do godziny 23:59 


D. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych zdjęć jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.


E. W przypadku otrzymania przez organizatora lub Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w  niniejszym regulaminie, iż nagrodzone zdjęcia stanowią plagiat lub że w  jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi na mocy decyzji Jury przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub do  podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź – w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

F. Wszystkie nadesłane do nas prace pozostają w archiwum redakcyjnym. 
Nagrody:

Na zwycięzców poszczególnych etapów konkursu czekają nagrody. 
Użytkownicy najwyżej przez redakcję ocenionych 30 prac zdobywają punkty w każdej z 12 edycji które są sumowane.

Zdobywca 1. miejsca otrzymuje 40 pkt
Zdobywca 2. miejsca otrzymuje 30 pkt
Zdobywca 3. miejsca otrzymuje 20 pkt
Zdobywca 4. miejsca otrzymuje 18 pkt
Zdobywca 5. miejsca otrzymuje 17 pkt
Zdobywca 6. miejsca otrzymuje 16 pkt
Zdobywca 7. miejsca otrzymuje 15 pkt
Zdobywca 8. miejsca otrzymuje 14 pkt
Zdobywca 9. miejsca otrzymuje 13 pkt
Zdobywca 10. miejsca otrzymuje 12 pkt
Zdobywca 11. miejsca otrzymuje 11 pkt
Zdobywca 12. miejsca otrzymuje 10 pkt
Zdobywca 13. miejsca otrzymuje 9 pkt
Zdobywca 14. miejsca otrzymuje 8 pkt
Zdobywca 15. miejsca otrzymuje 7 pkt
Zdobywca 16. miejsca otrzymuje 6 pkt
Zdobywca 17. miejsca otrzymuje 5 pkt
Zdobywca 18. miejsca otrzymuje 4 pkt
Zdobywca 19. miejsca otrzymuje 3 pkt
Zdobywca 20. miejsca otrzymuje 2 pkt
Zdobywcy miejsc od 21. do 30. otrzymuje po 1 pkt

Pod koniec roku uczestnicy "LIGI FOTO-KURIERA" z najwyższym dorobkiem punktowym otrzymują nagrody główne.

 

Nagrody główne

LIGI FOTO-KURIERA
edycji 2012

 

Pierwsze miejsce

 
Lustrzanka cyfrowa Nikon D7000 z obiektywem Nikkor 18-105 VR

nikon d7000

 
Ta zaawansowana lustrzanka której korpus wykonany został ze stopów magnezu nosi tytuł Najlepszej zaawansowanej lustrzanki 2011-2012 wg EISA. W modelu tym zastosowano przetwornik CMOS formatu DX, rejestrującego pliki o rozdzielczości 16,2 mln pikseli oraz rozszerzonym ekwiwalentem czułości ISO 100-25600. D7000 rejestruje zdjęcia oraz filmuje w rozdzielczości Full HD z dźwiękiem. Znajdziemy w nim szereg funkcji usprawniających fotografowanie, w tym dwa gniazda kart pamięci typu SD oraz częstotliwość zdjęć seryjnych nawet 6 kl./s.

Wartość nagrody 6099 zł
Sponsor: Nikon Polska
www.nikon.pl

Drugie miejsce

 Aparat fotograficzny Fujifilm FinePix X-S1

fujifilm x-s1


To najnowszy kompakt serii X z wbudowanym zoomem o dużym zakresie ogniskowych. Model ten otrzymał matrycę EXR CMOS wielkości 2/3 cala znaną z modelu X10, o rozdzielczości 12 mln pikseli. Jego obiektyw Fujinon o zakresie ogniskowych 24–624 mm, w pozycji szerokokątnej dysponować będzie jasnością f/2,8, i ma zagwarantować wysoką jakość rejestrowanego obrazu. Przeznaczony dla wymagających odbiorców na  wykonany wg najwyższych standardów korpus z metalowymi pokrętłami oraz gumowymi powierzchniami zapewniającymi pewny uchwyt. Model wykonuje zdjęcia seryjne z częstotliwością nawet 10 kl./s, filmuje w jakości Full HD, rejestruje dynamiczne panoramy, zapisuje pliki RAW.


Wartość nagrody 3199 zł
Sponsor: Fujifilm Europe oddział w Polsce
www.fujifilm.pl

Trzecie miejsce

Zestaw lamp błyskowych Elfo Miqro Pro B z osprzętem

elfo miqro pro b

Przenośny zestaw Elfo Miqro Pro B, to 2 lampy Miqro PRO B (250 Ws) wyposażone w bagnet typu Bowens do mocowania modyfikatorów światła, 2 odbłyśniki do parasoli, 2 białe parasole o średnicy 90 cm, 2 statywy, 2 kable zasilające, kabel synchronizacyjny o długości 5 m i torba.
Zestaw ten znakomicie nadaje się do niewielkiego, domowego studia. Lampy błyskowe Elfo Miqro PRO, o energii błysku 250 Ws, mają regulację energii błysku w zakresie 1/32-1/1, co 0,1. Lampa jest wyposażona m.in. w czytelny cyfrowy wyświetlacz, system sygnalizacji gotowości do pracy, oraz oszczędnościowy tryb pracy układu halogenu. Wbudowana fotocela może być wyłączana lub reagować na pierwszy bądź drugi błysk. Maksymalny czas ładowania lampy wynosi 1,5 s, a minimalny – 0,7 s.

Wartość nagrody 2450 zł
Sponsor: Elfo Jan Tulikowski
www.elfo.com.pl

Czwarte miejsce

Aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL3 z obiektywem 14-42 mm

olympus e-pl3


PEN w wersji Lite wyróżnia się spośród pozostałych modeli tego producenta odchylanym ekranem LCD, który znacznie ułatwia kadrowanie. W modelu tym zastosowano matrycę Hi-Speed Live MOS o efektywnej rozdzielczości 12,3 mln pikseli, sterowaną najnowszym procesorem Olympusa TruePic VI. Fotograf ma do dyspozycji wszystkie klasyczne tryby ekspozycji oraz szereg programów tematycznych, jak również możliwość włączenia telekonwertera. Aparat dysponuje zakresem ISO 200 - 12800, czasami ekspozycji z zakresu 1/4000 - 60 s oraz B (do 30 min), szybkim system ostrzenia obrazu FAST AF, ultradźwiękowym filtrem matrycy oraz wbudowaną trójzakresową stabilizacją. Model ten kręci również filmy z  dźwiękiem stereofonicznym w rozdzielczości Full HD w formacie AVCHD. A szeroki wyboru artystycznych filtrów możemy użyć zarówno do ubarwienia naszych zdjęć, jak i filmów. E-PL3 nie mają wbudowanej lampy, jednak wraz z aparatem dokładana jest mała zewnętrzna lampa błyskowa.

Wartość nagrody 2199 zł
Sponsor: Olympus Polska
www.olympus.pl

 

Piąte miejsce

Urządzenie wielofunkcyjne Epson PX 730 WD

epson px730

Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne. Skaner, kopiarka i drukarka atramentowa w jednym. Druk odbywa się z 4 atramentów. PX 730 WD ma wbudowany czytnik kart oraz może pracować w sieci bezprzewodowej. Szybkość druku do 40 str./min.

Wartość nagrody 729 zł
Sponsor: Epson Europe oddział w Polsce
www.epson.pl

 

  Szóste miejsce

Plecak profesjonalny Lowepro Vertex 100AW

 

lowepro

 

Profesjonalny plecak z 8 punktami regulacji. Wyposażony jest w system mocowania Glide-Lock™. Posiada trwałe wodoodporne suwaki YKK ze zgrzewanymi szwami oraz pokrowiec All Weather AW Cover™. Pomieści:  1-2 profesjonalne lustrzanki lub średni format; 3-5 dodatkowych obiektywów (do 200 mm f/2,8); lampę błyskową; statyw; akcesoria oraz laptop o przekątnej do 14’’.

Wymiary wewnętrzne: 28 x 15 x 39 cm;

Wymiary wewnętrzne: (komora na laptop): 28 x 5 x 35 cm

Wymiary zewnętrzne: 30 x 25 x 42 cm

Waga: 2,29 kg

Wartość nagrody 659 zł
Sponsor: DayMen Polska sp. z o.o. (przedstawiciel Lowepro w Polsce)

www.lowepro.com

Tematy kolejnych etapów Ligi Foto-Kuriera:

- Zdjęcie z lampą (prace przyjmujemy do 5 lutego) >>>

- Na śniegu (prace przyjmujemy do 5 marca) >>>

- Kontrasty (prace przyjmujemy do 5 kwietnia) >>>

- Zielony (prace przyjmujemy do 7 maja) >>>

- Kwiat (prace przyjmujemy do 5 czerwca) >>>

- Dziecko (prace przyjmujemy do 5 lipca) >>>

- Sport (prace przyjmujemy do 5 sierpnia) >>>

- Butelka (prace przyjmujemy do 5 września) >>>

- Żółty (prace przyjmujemy do 5 października) >>>

- Autoportret (prace przyjmujemy do 5 listopada) >>>

  Pierwsze tematy Ligi Foto-Kuriera w roku 2013: 

- Nocą (prace przyjmujemy do 5 grudnia 2012) >>>

- Czerwony (prace przyjmujemy do 5 stycznia 2013) >>>

Szczegóły dotyczące nagród w roku 2013 podamy tak szybko jak to będzie możliwe. Jedno jest pewne nasi stali sponsorzy nie zawiodą :)

W regulaminie nastąpi drobna zmiana. W każdym etapie wśród nagrodzonych i wyróżnionych 30 prac będą się mogły znaleźć jedynie 2 prace tego samego uczestnika. Dotychczas były to 3 prace.

Ta zmiana ma spowodować wzrost atrakcyjności dla większej ilości uczestników zabawy.

Wkrótce więcej szczegółów

Redakcja

*******************************************************

REGULAMIN LIGI FOTO-KURIERA 2014

w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************

Nasz konkurs skierowany jest do wszystkich Czytelników Foto-Kuriera oraz użytkowników portalu www.foto-kurier.pl.

By wziąć w nim udział, należy nadesłać do nas jedną lub kilka fotografii, czarno-białych lub kolorowych, o wymiarach od 10×15 cm do 21×30 cm lub ewentualnie plików cyfrowych. Do każdego zdjęcia przesłanego pocztą należy dołączyć oryginalny kupon wycięty z miesięcznika Foto-Kurier. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu poprzez serwis www.foto-kurier.pl wymaga wniesienia opłaty: za pomocą SMS-a (koszt 1 SMS-a to 5 zł + VAT, czyli 6,15 zł)**  lub płatności kartą lub przelewem

**Udostępniamy również możliwość przekazywania zdjęć poprzez zakładkę Galerie Konkursowe, zamieszczoną na portalu. Zdjęcie przekazywane na konkurs tą drogą nie wymagają kuponu tylko wniesienia stosownej opłaty.
 

W ciągu roku organizowanych jest 11etapów konkursu o różnej zadanej tematyce.

W tym roku zdjęcia przyjmowane są na konkurs na jeden z poniższych sposobów:

1. zdjęcie wraz z oryginalnym kuponem dostarczone do redakcji (1 zdjęcie = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"


2. plik cyfrowy na płycie CD/DVD wraz z oryginalnym kuponem dostarczony do redakcji (1 plik = 1 kupon) należy wysłać na adres redakcji ul. Rzędzińska 23, 01-368 Warszawa z dopiskiem "KONKURS"

3. zdjęcie zamieszczone w galerii konkursowej na portalu www.foto-kurier.pl (1 zdjęcie = 1 płatny SMS), w tym przypadku kupon jest niepotrzebny 


   Zarejestruj się i dodaj zdjęcie >>>

Liczba nadsyłanych fotografii jest nieograniczona, ale
wśród 30 zdjęć publikowanych w danym wydaniu Foto-Kuriera mogą Jury zakwalifikuje maksymalnie 2 prace jednego autora. Tak więc w ciągu roku można mieć maksymalnie 22 publikacje na łamach czasopisma Foto-Kurier.
 

Ze względów technicznych prosimy o nadsyłanie odbitek lub wydruków na  błyszczącym papierze. Fotografie mogą być przetwarzane cyfrowo. Do każdego zdjęcia lub pliku dostarczonego do redakcji musi być dołączony czytelnie wypełniony oryginalny kupon (patrz jedna z ostatnich stron w  Foto-Kurierze). Kupon może pochodzić z dowolnego wydania Foto-Kuriera
 
Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłek, gdyż zniszczone fotografie nie będą dopuszczone do konkursu.
 
Pamiętajcie także o dołączeniu zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na fotografii lub o oświadczeniu autora o przejęciu odpowiedzialności w przypadku zaistnienia roszczeń osób trzecich.

Dla zwycięzców każdego z 11 etapów oprócz publikacji zdjęć w Foto-Kurierze czekają upominki.

O tym co to będą za upominki poinformujemy wkrótce.

 
Regulamin:

A. Nadrzędnym celem tej Galerii Konkursowej jest przekazanie swoich prac do udziału w poszczególnych etapach naszego Konkursu Miesiąca ("LIGA FOTO-KURIERA") organizowanego przez miesięcznik „Foto-Kurier”. Dodatkową funkcją jest możliwość oceny prac przez innych użytkowników portalu. Osoby zarejestrowane na portalu www.foto-kurier.pl nie muszą dokonywać dodatkowej rejestracji.

B. Autor biorący udział w Konkursie Miesiąca musi dysponować obrazem o  minimalnej długości dłuższego boku wynoszącym 1800 pikseli (do serwisu wgrywa zdjęcie o rozmiarze nie większym niż 2 MB). W przypadku wyboru przez redakcję zdjęcia do publikacji autor zobowiązuje się do  przesłania w ciągu 3 dni od daty wysłania powiadomienia, pliku w pełnej rozdzielczości. W przypadku niedostarczenia pliku w wymaganej rozdzielczości lub jego złej jakości, redakcja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy (bez prawa jakichkolwiek roszczeń ze strony autora).

C. Zdjęcia na konkurs przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca do godziny 23:59. Wyjątek pierwszy etap – 10 stycznia 2013 do godziny 23:59 


D. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych zdjęć jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.


E. W przypadku otrzymania przez organizatora lub Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w  niniejszym regulaminie, iż nagrodzone zdjęcia stanowią plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi na mocy decyzji Jury przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej innemu uczestnikowi konkursu, lub do  podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź – w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

F. Wszystkie nadesłane do nas prace pozostają w archiwum redakcyjnym. 


Nagrody:

Na zwycięzców poszczególnych etapów konkursu czekają nagrody. 

Użytkownicy najwyżej przez redakcję ocenionych 30 prac zdobywają punkty w każdej z 11 edycji które są sumowane.

Zdobywca 1. miejsca otrzymuje 35 pkt
Zdobywca 2. miejsca otrzymuje 25 pkt
Zdobywca 3. miejsca otrzymuje 20 pkt
Zdobywca 4. miejsca otrzymuje 18 pkt
Zdobywca 5. miejsca otrzymuje 17 pkt
Zdobywca 6. miejsca otrzymuje 16 pkt
Zdobywca 7. miejsca otrzymuje 15 pkt
Zdobywca 8. miejsca otrzymuje 14 pkt
Zdobywca 9. miejsca otrzymuje 13 pkt
Zdobywca 10. miejsca otrzymuje 12 pkt
Zdobywca 11. miejsca otrzymuje 11 pkt
Zdobywca 12. miejsca otrzymuje 10 pkt
Zdobywca 13. miejsca otrzymuje 9 pkt
Zdobywca 14. miejsca otrzymuje 8 pkt
Zdobywca 15. miejsca otrzymuje 7 pkt
Zdobywca 16. miejsca otrzymuje 6 pkt
Zdobywca 17. miejsca otrzymuje 5 pkt
Zdobywca 18. miejsca otrzymuje 4 pkt
Zdobywca 19. miejsca otrzymuje 3 pkt
Zdobywca 20. miejsca otrzymuje 2 pkt
Zdobywcy miejsc od 21. do 30. otrzymuje po 1 pkt

Pod koniec roku uczestnicy "LIGI FOTO-KURIERA" z najwyższym dorobkiem punktowym otrzymują nagrody główne.  

Wśród nagród głównych znajdą się tym razem:

Nikon D7100 + obiektyw

Fujifilm X100S

Olympus Stylus 1

Nikon Coolpix AW110

  Pierwsze tematy Ligi Foto-Kuriera w roku 2014: 

- W sztucznym świetle (prace przyjmujemy do 10 stycznia 2014)

- Biały (prace przyjmujemy do 5 lutego 2014)

Szczegóły dotyczące nagród w roku 2014 podamy tak szybko jak to będzie możliwe.

Wkrótce więcej szczegółów

Redakcja

 

 

********************************************************

REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU MIESIĄCA
w SERWISIE www.foto-kurier.pl

********************************************************

INTERNETOWY KONKURS MIESIĄCA skierowany jest do wszystkich użytkowników serwisu www.foto-kurier.pl. By wziąć w nim udział, wystarczy umieścić w Galerii Internetowej jedną lub kilka fotografii, (czarno-białych lub kolorowych). Fotografie mogą być przetwarzane cyfrowo.

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od stycznia 2009.

W zakładce "Zdjęcia miesiąca" wyświetlamy tylko zdjęcia, których średnia ocen jest >=  5.

Przyznawaną co miesiąc nagrodę (patrz poniżej) otrzymuje autor zdjęcia, które w danym miesiącu otrzymało największą średnią ocenę. Pod uwagę brane będą tylko zdjęcia, które oceniło ponad 20 osób. (np. jeśli otrzymasz 20 głosów i będą to same 6 to i tak twoje zdjecie nie weźmie udziału w finale konkursu, natomiast jeśli otrzymasz dowolnych 21 ocen to tak się stanie :)). Liczą się tylko głosy oddane w danym miesiącu. O tym kto otrzyma nagrodę decydują więc sami Użytkownicy serwisu.

Dodatkowo w każdym miesiącu, spośród 200 najwyżej ocenionych zdjęć w danym miesiącu - zdjęcia muszą mieć minimum 21 ocen, redakcja wybiera jedno zdjęcie i nadaje mu tytuł Najlepszego z najlepszych. Zdjęcie to publikowane jest w jednym z najbliższych wydań czasopisma Foto-Kurier.

Redakcja <<


 
data dodania: 03-01-2014
 
godzina dodania: 16:01
 
odsłon: 571
powrót na stronę główną »

Zdjęcie miesiąca
Marzec 2017
zdjęcie miesiąca
© fot. Adam Fichna
 

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |   Opieka techniczna: Technix

Usługi programistyczne