Facebook
Poczta
Forum
Sklep
Logowanie
Dodaj
zdjęcie
Wydrukuj
zdjęcie

Od 1996 roku Foto-Kurier
jest jedynym polskim
przedstawicielem
panelu fotograficznego
stowarzyszenia EISA

SZUKAJ

Wydanie archiwalne: Foto-Kurier 3/2023

ok�adka czasopisma Foto Kurierzłap lub kliknij na róg strony 
Spis treści 3/2023
OD REDAKCJI
str. 3
NAJLEPSZE z NAJLEPSZYCH
str. 6
Zdjęcia wybrane z najwyżej ocenianych w serwisie foto-kurier.pl w styczniu 2022 roku.

wi�cej
Co w trawie pstryka
str. 14
Canon EOS R8
str. 14
Najlżejszy pełnoklatkowy aparat ­systemu EOS R, czyli „wypasiony” Canon EOS RP.

wi�cej
Nikkor Z 85 mm f/1,2 S
str. 18
Miły dla oka efekt bokeh i precyzyjny system AF, po to, żeby ładne było jeszcze ładniejsze.

wi�cej
TEST
str. 22
Samyang AF 24 mm f/2,8 FE
str. 22
Budżetowy, kompaktowy, jasny, szeroki kąt z mocowaniem Sony, czyli miniTEST Samyanga AF 24 mm f/2,8.

wi�cej
Co w trawie pstryka
str. 26
Foto-Rynek
str. 28
Targi Film Video Foto’23 - taniej z Foto-Kurierem
str. 31
WYWIAD MIESIĄCA
str. 33
Portret, moda, beauty - wywiad z Maciejem Grochalą
str. 33
W ramach cyklu „Druga strona obiektywu” przedstawiamy wywiad z Maciejem Grochalą. Opowiada on o tajnikach fotografowania prezentując dopieszczone kadry, w których...

wi�cej
TEST
str. 42
Sony FE 50 mm f/1,4 test
str. 42
Test kompaktowego, jasnego, standardowego obiektywu Sony FE 50 mm f/1,4 GM

wi�cej
TEST
str. 48
Canon EOS R6 Mark II
str. 48
Już bezlusterkowiec czy jeszcze lustrzanka, test porównawszy z Canonem EOS 6D Mark II.

wi�cej
Okiem Ekspertów
str. 60
Okiem Ekspertów Ocena zdjęć
str. 60
Marta Darowska i Tadeusz Koniarz, eksperci nie tylko w dziedzinie fotografii, poddają swojej opinii wybrane zdjęcia użytkowników galerii foto-kurier.pl.

wi�cej
25 LAT temu w Foto-Kurierze
str. 66
Liga Foto-Kuriera 2023
str. 67
Liga Foto-Kuriera 2023 – konkurs z cennymi nagrodami
str. 67
Ruszyła kolejna edycja Ligi Foto-Kuriera. Za nami pierwszy etap pt.” Trójpodział”. Do zdobycia wiele cennych nagród. Przysyłaj zdjęcia, wygrywaj nagrody.

wi�cej
ZDJĘCIE MIESIĄCA
str. 77
ZDJĘCIE MIESIĄCA Styczeń 2023 r.
str. 77
Najwyżej ocenione zdjęcia przez użytkowników serwisu foto-kurier.pl w styczniu 2023 r.

wi�cejCo w trawie pstrykało 25 lat temu - FK 3/98

25 LAT TEMU W FOTO-KURIERZE 3/98

 

Leica pierwsza na świecie
 

Z po­cząt­kiem la­ta 1998 roku do­stęp­ny bę­dzie w sprze­da­ży pierw­szy w hi­sto­rii obiek­tyw ma­jący 3 do­bie­ra­ne sko­ko­wo ogni­sko­we. Tri-El­mar-M 28-35-50 mm f/4 Asph. to kon­struk­cja fir­my Le­i­ca prze­zna­czo­na do dal­mie­rzo­wych aparatów M6.

 

Ukła­d optycz­ny obiektywu składa się z 8 ele­men­tów ze­sta­wio­nych w 6 gru­pach. 2 ele­men­ty ma­ją po­wierzch­nie asfe­rycz­ne, a w su­mie 5 ele­men­tów wy­ko­na­nych jest ze spe­cjal­ne­go szkła o wy­so­kim współ­czyn­ni­ku za­ła­ma­nia świa­tła. Tri-El­mar-M 28-35-50 mm f/4 Asph da­je wy­so­ką ja­kość obra­zu już przy peł­nym otwo­rze przy­sło­ny, ale opty­mal­na jej war­tość znaj­du­je się po­mię­dzy f/5,6 i f/8. Wraz ze zmia­ną ogni­sko­wej w ce­low­ni­ku Le­i­ki M6 uka­zu­je się od­po­wie­dnia ja­sna ram­ka ozna­cza­jąca ak­tu­al­ne po­le zdję­cio­we.

 

Obiek­tyw jest wy­jąt­ko­wo ma­ły i zna­ko­mi­cie nada­je się do fo­to­gra­fii w podróży i do re­por­ta­żu. Śre­dni­ca fil­tra: 55 mm; przy­sło­na maksymalna: f/22; MOD: 1 m; ma­ksy­mal­na ska­la odwzo­ro­wa­nia: 28 mm - 1:31; 35 mm - 1:26; 50 mm - 1:18; dłu­gość: 70 mm; śre­dni­ca: 58 mm; ma­sa: 340 g. Obiek­tyw ma wbu­do­wa­ną osło­nę prze­ciw­sło­necz­ną.


Przeczytaj o pozostałych ważnych produktach fotograficznych z roku 1998.

 

ARW

więcej Foto-Kurier 3/2023 str. 66

zamów powrót na stronę główną »

Zobacz także:

fotografia
Samsung ViewFinity S9 - test monitora 5K - do pracy i rozrywki - artykuł z Foto-Kuriera 4/24
fotografia
Test Nikona Z f, stylizowanego na FM2 i przewyższającego wzorce - artykuł z Foto-Kuriera 12/23
fotografia
Sergiusz Sachno - ceniony twórca, doświadczony pedagog czuwa nad nami z góry


powrót na stronę główną »

Zobacz także:grafika grafika
 
cofnij przenieś na początek strony
Wszelkie prawa zastrzeżone www.foto-kurier.pl  © 2000-2024. (0.097) / 0.083

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Mozilla Firefox > 3, Chrome, Internet Explorer > 7 oraz Opera. Polecana rozdzielczość ekranu 1280 x 1024

Polityka plików cookies   |